Skip to content

Hvem kan søke plass?

  • Yrkeshemmede med trygdeytelser, eller rettighet til slike, kan søke inn i VTA/AFT.
  • Deltakere på Styltemakeriet bestemmes av helse- og sosialetaten i kommunen.
  • Skoleelever får plass etter avtale mellom skole og bedrift.
  • Hospitanter får plass etter avtale med NAV.
  • I samarbeid med voksenopplæringen er det mulighet for arbeidstrening for fremmedspråklige.
  • Kommunale plasser i samarbeid med OS kommune.
Back To Top