Skip to content

Asvo Bjørnafjorden AS har sine røtter tilbake til Gåssand Dagsenter, en stiftelse under Røde Kors, etablert i 1975. I 1988 flyttet dette tilbudet til Oshaugen og ble hetende Oshaugen Produksjonsverkstad.

I forbindelse med HVPU reformen i 1991 ble navnet igjen endret, denne gangen til Oshaugen Verkstad AS, og fikk status som PV (produksjonsverksted)

I 1997 flyttet bedriften inn i lokaler i Os Næringspark.

Ved overgang til ASVO(arbeidssamvirke i offentlig sektor) i 1999, ble også det kommunale Styltemakeriet innlemmet i bedriften, som da fikk navnet endret til Os Asvo AS.
Siden 1999 er antallet tiltaksplasser, plasser for skoleelever og kommunale plasser økt betydelig i takt med bedret arbeidstilgang og arealutvidelser.

I denne perioden har vi også utviklet en markedstilpasset og variert produksjon innenfor et bredt spekter, med fokus på underleveranser til lokal og nasjonal industri.

I 2016 flyttet vi inn i våre egne moderne lokaler i Industrivegen 96. Som resultat av dette ble Industrivegen AS opprettet, et heleid datterselskap som leier ut nybygget til Asvo Bjørnafjorden og Bjørnafjorden kommune.

I 2017 ble OS Asvo og Asvo Fusa slått sammen, men fortsetter som selvstendige aksjeselskap på hver sin side av fjorden.

I 2021 skifter vi navn til Asvo Bjørnafjorden, men skal også bruke Asvoen, det er dette som blir bukt på folkemunne . Vi jobber på tvers av fjorden med lokasjoner i Os og på Fusa.

I dag er vi omtrent 18 ordinært ansatte, og så har vi 52 VTA plasser, 15 AFT plasser( i samarbeid med Crux), 5 kommunale plasser og 4 plasser gjennom psykiatritjenesten. Vi har et varierende antall elevplasser gjennom fylkeskommunen og vi er en godkjent lærebedrift.

Gåssand Dagsenter

Oshaugen Verksted

os-parken

Os Næringspark

Os Næringspark

Industrivegen 96.

Back To Top