skip to Main Content

LÆREKANDIDATER = KOMPETANSEBEVIS

En lærekandidat får opplæring i deler av en læreplan ut i fra individuelle evner. Målet er at du skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert til arbeidslivet. Dersom du ønsker et kompetansebevis i tømrerfaget kan du sende en søknad til tiltak@asvoen.no.

 

Spørsmål om Lærekandidatordningen?

Randi  R. Solheim
Mobil: 92 25 01 92
Epost: randi@asvoen.no

Back To Top