Skip to content

LÆREKANDIDATER = KOMPETANSEBEVIS

En lærekandidat får opplæring i deler av en læreplan ut i fra individuelle evner. Målet er at du skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert til arbeidslivet.

Vi tilbyr opplæring i:

  • Snekkerfaget
  • Tømrerfaget
  • Institusjonskokkfaget
  • Lakk og overflate faget

Dersom du ønsker å være lærekandidat hos oss kan du sende en søknad til tiltak@asvoen.no.

 

Spørsmål om Lærekandidatordningen?

Randi  R. Solheim
Mobil: 92 25 01 92
Epost: randi@asvoen.no

Back To Top